Pobierz Flash Player aby w pelni korzystac z zasobow strony.
 
 
A A A

Wolontariat

Wolontariat jest szansą dla każdego. Niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku, czy stanu zdrowia, każdy ma prawo zostać wolontariuszem.

 

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się.

 

Wolontariat akcyjny

    Wolontariusz akcyjny nie pracuje bezpośrednio z pacjentem, wykonuje natomiast prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych. Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowanie i przeprowadzanie akcji, szukanie sponsorów- to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji. Osoby chętne do niesienia pomocy przydatne są także w spokojniejszych okresach funkcjonowania hospicjum domowego, czy przy wspieraniu Stacji Caritas w Nidzicy w centrum wolontariatu, m.in. przy prowadzeniu strony internetowej, pozyskiwaniu nowych wolontariuszy, utrzymywaniu kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłaniu podziękowań darczyńcom. Ponadto, wykorzystując swoje specyficzne umiejętności, wolontariusze mogą pomagać hospicjom jako prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze, mechanicy, itp.

 

Wolontariat medyczny

    Wolontariusz medyczny to osoba, która uzupełnia pracę lekarza, psychologa i pielęgniarki. Pracuje bezpośrednio z pacjentem- pomaga mu w pielęgnacji, spożywaniu posiłków, przebywa z nim, czyta mu książki lub gazety, pacjentów poruszających się na wózkach wywozi na spacer, itd. Aby zostać wolontariuszem medycznym, należy być pełnoletnim i ukończyć specjalny kurs przygotowawczy. Kursy takie organizuje wiele hospicjów i trwają one zwykle kilka miesięcy. Podczas kursu wolontariusz nabywa umiejętności pomagające mu w opiece nad pacjentem, ale też uczy się rozmawiać z chorym i jego rodziną. Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi).

 

 Partnerzy: